P: Da li iznajmljivači apartmanskih apartmana, parcela ili parcela za prikolice plaćaju porez na imovinu? A. Nije uobičajeno da se nekomercijalni stanar mora tražiti da plati posebne poreze na imovinu. Porez na imovinu je odgovornost vlasnika, osim ako nije drugačije određeno u zakupu. Međutim, najam koji vlasnik stambenog zemljišta naplaćuje treba biti dovoljno visok da pokrije sve svoje troškove, kao što su hipoteke, osiguranja, održavanje i porezi na imovinu.

Ako ne mogu naplatiti dovoljno sredstava za plaćanje troškova, imat će negativan novčani tok na investicijskom posjedu. I nitko to ne želi.

Slika ljubaznošću Shutterstocka Više savjeta od Money Girl

Komentari Na Mjestu: